logga-vit

WHIPPET

 

Kull Alfa År Hanar/Tikar Fader Moder 

   

P  2012-04-27  3+3  S14439/2008 Rhetsgis Humphrey Bogart  S61397/2006 Skarnbro's Joyous Jolene
O  2011-01-27  6+4  S29606/2003 Macawe Watson De La Mezzotinto  S61397/2006 Skarnbro's Joyous Jolene
J  2006-09-04  3+5  S39942/2005 Sportingfield B&W Airescot  S39709/2001 Skarnbro's Dream Devotion
I  2005-12-31  1+0  S39942/2005 Sportingfield B&W Airescot  S39709/2001 Skarnbro's Dream Devotion
D  2001-05-31  1+5  S31631/2000 Airescot Ruby Rascal  N11778/98 Paper Moon's Panache

­

KENNEL SKARNBRO'S TIDIGARE KULLAR